Internationalt efterlyste forbrydere sættes på fri fod i Danmark
DR Østjylland
Højesteretten har henvist til artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der fastslår, at ‘ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig behandling eller straf’. Og forholdene i de rumænske fængsler er uden tvivl umenneskelige
Rumænere dømt for dødsvold og røveri løslades i DanmarkBerlingske

all 4 news articles

Læs mere

Læs mere: Internationalt efterlyste forbrydere sættes på fri fod i Danmark – DR Østjylland

Udfærdiget af Nyhedsrobot