Højesteretsdommer kæmpede imod udvisning af LTF-boss
B.T.
Han tilføjer, at det vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udvise Khan. Episoden, der nu har kostet Khan tilværelsen i Danmark, fandt sted i forbindelse med en visitation af en gruppe bandefolk på Nørrebro i sommeren 2017.

and more

Læs mere

Læs mere: Højesteretsdommer kæmpede imod udvisning af LTF-boss – B.T.

Udfærdiget af Nyhedsrobot