Højesteret afviser handicappedes ønske om at stemme
JydskeVestkysten
Højesteret vurderer i sin afgørelse, at det ikke er i strid med hverken Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller FN’s Handicapkonvention, at de fire personer blev nægtet adgang til at stemme ved folketingsvalget i 2015. Dommen

and more

Læs mere

Læs mere: Højesteret afviser handicappedes ønske om at stemme – JydskeVestkysten

Udfærdiget af Nyhedsrobot