Henrik Dahl: Den salafistiske sympatisørsump
Altinget.dk (abonnement)
Men sagen er også den, at for eksempel Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (specielt artiklerne 8, 9, 15, 16 og 17) giver temmelig vidtgående beføjelser, hvis først det er statens og borgernes sikkerhed, der står på spil. Skønt den afgørelse

and more

Læs mere

Læs mere: http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&ct2=us&usg=AFQjCNEI-SapmVgW4uVwpyr29E1c_s_8kQ&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&cid=52780044182213&ei=8nFDWbDPCsvo6ASEv5-wDA&url=https://www.altinget.dk/artikel/henrik-dahl-den-salafistiske-sympatisoersump

Udfærdiget af Nyhedsrobot