Fængsler retter ind efter kritik af fastspændte fanger
NORDJYSKE
Det er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der fastslår, at ingen må underkastes umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. De nøgne sikringsceller, hvor fanger er under opsyn af en vagt og ofte bliver spændt fast, må kun

and more

Læs mere

Læs mere: Fængsler retter ind efter kritik af fastspændte fanger – NORDJYSKE

Udfærdiget af Nyhedsrobot