Domme skader EU og rettighederne
Berlingske
Når domstolen i Strasbourg afsiger domme, sker det ved at fortolke den knap 70 år gamle menneskerettighedskonvention i et nutidigt lys. Ja, man takker – men det er da en rædselsfuld retstilstand som er helt i strid med magtens tredeling. Dommere skal

Læs mere

Læs mere: Domme skader EU og rettighederne – Berlingske

Udfærdiget af Nyhedsrobot