Dom: Telebranche skal ikke udlevere persondata i piratsager
FlatpanelsDK (Blog)
Sagen rejste herunder spørgsmål om forholdet til EU-retten og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,” står der i afgørelsen fra Østre Landsret. “Landsretten fastslår i kendelsen, at der efter den nævnte afvejning ikke er grundlag for under en

and more

Læs mere

Læs mere: Dom: Telebranche skal ikke udlevere persondata i piratsager – FlatpanelsDK (Blog)

Udfærdiget af Nyhedsrobot