DF-forslag er naivt og farligt
Avisen.dk
Hvis Danmark skriver Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) ud af landets lovgivning, vil det svække danskernes rettigheder, skade Danmarks internationale interesser og underminere kampen for menneskerettighederne i Europa. Derfor bør

Læs mere

Læs mere: DF-forslag er naivt og farligt – Avisen.dk

Udfærdiget af Nyhedsrobot