Dét skal vi bruge formandskabet for Europarådet til
Berlingske
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har lige siden været med til at sikre vores grundlæggende civile rettigheder såsom ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, forbud mod tortur og slaveri, forbud mod diskrimination og retten til en

Læs mere

Læs mere: Dét skal vi bruge formandskabet for Europarådet til – Berlingske

Udfærdiget af Nyhedsrobot