Dansker udleveres til Rwanda i sag om folkedrab
DR
Udleveringen til strafforfølgelse er ikke i strid med udleveringsloven, ligesom en udlevering ej heller er i strid med de relevante bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger retsformand Jens Berg. Afgørelsen er helt i tråd med

Læs mere

Læs mere: Dansker udleveres til Rwanda i sag om folkedrab – DR

Udfærdiget af Nyhedsrobot