Bondo: Vi arbejder målrettet for at få en aftale i hus
Folkeskolen.dk
“Brød den danske regering internationale konventioner, som Danmark er forpligtet af gennem henholdsvis ILO-konventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? Og hvilken betydning har det i forhold til det tab, vores medlemmer blev påført som

Læs mere

Læs mere: Bondo: Vi arbejder målrettet for at få en aftale i hus – Folkeskolen.dk

Udfærdiget af Nyhedsrobot