Anklager kræver LTF-leder udvist og dømt for trusler
Berlingske
Danmark har nemlig forpligtet sig til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis artikel 8 siger, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, og at ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret. Det

and more

Læs mere

Læs mere: Anklager kræver LTF-leder udvist og dømt for trusler – Berlingske

Udfærdiget af Nyhedsrobot